Elena Victoria Popescu

Asociat junior

Cu o expertiză largă în domeniul dreptului civil și contravențional, Elena Popescu oferă consultanță și reprezentare în fața instanțelor de judecată, urmărind permanent să găsească soluția optimă pentru orice probleme de natură juridică. Colaborarea este definită de un principiu de bază: rolul avocatului este să ofere clientului atât expertiza sa, cât și siguranța că va întreprinde toate demersurile necesare pentru a rezolva sau îmbunătăți situațiile care apar în cursul activității, astfel încât aceasta să se desfășoare fără probleme.

Perfecționarea profesională și deprinderea permanentă de noi cunoștințe sunt o metodă firească de a sprijini orice client care se confruntă cu schimbările legislative din România sau cu texte de lege interpretabile, în care experiența avocatului poate face diferența prin argumente solide în fața instanței.

elena.popescu@msil.ro

  • Drept civil
  • Dreptul societar
  • Drept contravențional
logo