Maria Secaș

Asociat Coordonator

Maria Secaș pune transparența pe primul loc în activitatea ei profesională și construiește relațiile cu fiecare client în spiritul corectitudinii complete. Abordarea ei în rezolvarea problemei sau litigiului cu care un client se confruntă pornește de la o analiză detaliată a situației și a celor mai bune opțiuni pentru acel caz particular, pentru ca partenerii MSIL să pornească la drum cu o imagine corectă și realistă a situației în care se află.

Maria Secaș a fost implicată alături de echipa MSIL / a condus în echipa MSIL litigii legate de restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist, cazuri despre care spune că oferă satisfacția de a oferi clientului o soluție favorabilă mult așteptată, dar și a de fi parte dintr-o reparație morală, care atenuează efectele injuste și îndelungate ale unor decizii istorice.

maria.secas@msil.ro

  • Drept societar
  • Drept civil
  • Urbanism și autorizarea construcțiilor
  • Dreptul muncii
  • Proprietate intelectuală
  • Fond funciar
  • Litigii pe legea 10/2001
logo